Schooljaar 2019 / 2020

In het eerste, derde en vijfde leerjaar werken we met één klas, maar een extra halftijdse co-teacher. Deze co-teacher geeft mee les, draagt mee zorg voor extra zorgen, begeleidt de klasgroep als de klastitularis zich ontfermt over extra zorgen, ... en biedt dus een surplus aan ondersteuning.
Het vierde leerjaar wordt dit schooljaar voltijds gesplitst.

KL1M

Moniek Torfs (16/24)

Roosje Shaw (20/24)

 moniek.torfs@keerbergen.be 

 roosje.shaw@keerbergen.be 

KL2A

Anne Sweeck (20/24) (klastitularis)

Roosje Shaw (4/24)

Evelyne Trouillez (12/24) (coteacher)               

 anne.sweeck@keerbergen.be  

roosje.shaw@keerbergen.be 

evelyne.trouillez@keerbergen.be

KL3W 

Wendy Kluppels (24/24) (klastitularis)

Evelyne Trouillez (12/24) (coteacher)

 wendy.kluppels@keerbergen.be 

evelyne.trouillez@keerbergen.be  

KL4E
(leerlingen van KL3S 1819)

Els De Graaf (24/24)

 els.degraaf@keerbergen.be 

KL4S
(leerlingen van KL3W 1819)

Stien Cools (24/24) stien.cools@keerbergen.be  

KL5D

Dimi Droogmans (24/24) vestigingsverantwoordelijke (klastitularis)

Kathleen Herlitska (8/24) (coteacher)

 dimi.droogmans@keerbergen.be 

kathleen.herlitska@keerbergen.be 

KL6S

Sandra Vangoidsenhoven (19/24) EHBO-verantwoordelijke

 Kris Suykens (WO-juf) (5/24)

 sandra.vangoidsenhoven@keerbergen.be 

kris.suykens@keerbergen.be 

Lich opv

Denise Meuris

Kath godsd

Ronny De Roye en Femka De Cock

Isl godsd

Salem Herouale

Orth godsd

Judith Hermans

Pego

Kristien Cremie

NC-zedenleer

Caroline Pincé

Zorgcoördinator

Zorgleerkracht

Greet Van Rompaey

Kathleen Herlitska (20/24) en Kris Suykens (4/24)

greet.vanrompaey@keerbergen.be

Kathleen.herlitska@keerbergen.be

Kris.suykens@keerbergen.be 

ICT-coördinator

 Vincent Oyserman

 vincent.oyserman@keerbergen.be 

Administratie

Anke Eskens

 secretariaat.gbs@keerbergen.be (komt bij admin en dir)

 anke.eskens@keerbergen.be 

Directeur

Steven Gorteman

 directeur.gbs@keerbergen.be